Jody Hill

Wicedyrektorzy serial
6.9

Wicedyrektorzy serial

Jul. 17, 2016

Wicedyrektorzy serial

Neal Gamby i Lee Russell są wicedyrektorami w liceum w amerykańskim miasteczku. Obydwaj zajmują się sprawami administracyjnymi, ale chcieliby ...