Zainab Johnson

Upload serial
8.3

Upload serial

May. 01, 2020

Upload serial

Rok 2033. Umierających można „zuploadować” do wirtualnych hoteli prowadzonych przez sześć firm technologicznych. Nora mieszka w ...