Stuart Martin

Jamestown serial
7.6

Jamestown serial

May. 05, 2017

Jamestown serial

Wirginia, rok 1619. Pierwsza brytyjska kolonia w Ameryce przez 12 lat zamieszkiwana była wyłącznie przez mężczyzn. Życie osadników diametralnie ...